Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 603 Utrzymanie i ochrona dróg publicznych i innych dróg ogólnodostępnych, ruch na tych drogach, koleje, lotnictwo cywilne, przewozy, żegluga morska i śródlądowa X

II SA/Go 318/10 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2010-09-17

Wniosek w przedmiocie cofnięcia uprawnień do kierowania pojazdami

III SA/Kr 147/12 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2012-06-27

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I OZ 1087/09 - Postanowienie NSA z 2009-11-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w przedmiocie skierowania na badania lekarskie

I OZ 289/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Łodzi , Nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Po 451/11 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-01-26

Skarga oraz 2) sprostowanie postanowienia Sądu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. NR [...] w przedmiocie cofnięcia licencji na wykonywanie krajowego transportu drogowego;

I OZ 186/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-12

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie skierowania na badania psychologiczne

II SA/Bd 896/11 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-10-05

Wniosek w przedmiocie wykreślenia pojazdu z ewidencji pojazdów

II SA/Bd 609/12 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2012-08-03

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 597/10 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2011-01-12

Wniosek w przedmiocie uchylenia postanowienia w przedmiocie zwrotu wniosku w sprawie zwrotu opłaty administracyjnej za badania lekarskie i orzeczenie co do istoty sprawy

I OZ 126/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-24

Zażalenie na zarządzenie Przewodniczącego w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Wałbrzychu , nr [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia uprawnień do kierowania pojazdami
1   Następne >   +2   +5   +10   75