Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6031 Uprawnienia do kierowania pojazdami X

I OZ 805/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję SKO nr [...] w przedmiocie zatrzymania prawa jazdy

III SA/Kr 1426/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-09-25

Sprawa ze skargi B. K. na pismo Komendanta Wojewódzkiego Policji w przedmiocie odmowy usunięcia 6 punków wpisanych do ewidencji kierowców naruszających przepisy ruchu drogowego