Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II SA/Bk 746/04 - Wyrok WSA w Białymstoku z 2005-01-13

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w Ł. w przedmiocie wniosku o przywrócenia terminu do uiszczenia opłaty za korzystanie z zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych