Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

II GZ 167/10 - Postanowienie NSA z 2010-07-20

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi nr [...] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji na wprowadzenie do obrotu nawozów organiczno

III SA/Kr 29/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu oraz piwa

II GZ 52/10 - Postanowienie NSA z 2010-03-30

Zażalenie na postanowienie WSA w B. w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w B. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania zezwolenia na nabywanie wyrobów akcyzowych jako zarejestrowany handlowiec

III SA/Wr 69/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-20

Skarga I. P. na postanowienie SKO we W. w przedmiocie negatywnej opinii wniosku skarżącej w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu i na piwo oraz powyżej 18 % zawartości alkoholu wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi

VI SA/Wa 1790/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-15

Wniosek w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

II SA/Po 67/10 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-12-02

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych

III SA/Kr 27/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających do 4,5% alkoholu oraz piwa

III SA/Wr 226/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-03-17

Wniosek w przedmiocie uchylenia i umorzenia postępowania w sprawie wykreślenia z ewidencji działalności gospodarczej,

III SA/Łd 299/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-11-03

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie wydania zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie gier na automatach o niskich wygranych

III SA/Łd 551/09 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-02-04

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych
1   Następne >   2