Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VI SA/Wa 1861/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-01-11

Wniosek w przedmiocie wykreślenia z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej

VIII SA/Wa 319/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-16

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : przywrócić skarżącemu termin do usunięcia braków formalnych skargi.

VIII SA/Wa 604/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-06

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia.

VIII SA/Wa 586/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-06

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : odmówić przywrócenia terminu do wniesienia zażalenia.

VI SA/Wa 2466/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-12

Wniosek w przedmiocie utraty statusu zakładu pracy chronionej

V SA/Wa 4592/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-11-04

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

V SA/Wa 4599/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-07-07

Wniosek w przedmiocie rozstrzygnięcia w sprawie uznania planowanego konkursu za zakład wzajemny

V SA/Wa 992/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-09-23

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

V SA/Wa 705/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-08-30

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier hazardowych poza kasynem gry