Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VIII SA/Wa 1069/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-02-10

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry postanowił : przywrócić skarżącemu termin do usunięcia braków formalnych skargi.

III SA/Gl 36/17 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-02-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych w kwestii przywrócenia terminu do wniesienia skargi

I SA/Po 155/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2017-02-13

Wniosek w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GZ 120/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do uzupełnienia braku formalnego skargi oraz uiszczenia wpisu sądowego od skargi w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Warszawie ; nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GZ 1157/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GZ 1158/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GZ 1155/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GZ 1156/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GZ 1159/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we W. , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GZ 1160/16 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej we Wrocławiu , nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry
1   Następne >   2