Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

III SA/Łd 202/18 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2018-05-11

Wniosek w przedmiocie zakazania wykonywania działalności gospodarczej w zakresie prowadzenia ośrodka szkolenia kierowców i skreślenia z rejestru działalności

III SA/Kr 1250/17 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2018-05-15

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej za urządzanie gier na automatach poza kasynem gry

II GSK 3653/17 - Wyrok NSA z 2018-05-29

Skarga kasacyjna na postanowienie Dyrektora Izby Celnej w Kielcach w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania od decyzji w sprawie kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automatach poza kasynem gry