Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

I SA/Bk 525/18 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2018-09-12

Wniosek w przedmiocie wymierzenia kary pieniężnej z tytułu urządzania gier na automacie poza kasynem gry

II GZ 319/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na decyzję Dyrektora Izby Celnej w Krakowie nr [...] w przedmiocie kary pieniężnej z tytułu gier na automatach poza kasynem gry