Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 604 Działalność gospodarcza, w tym z udziałem podmiotów zagranicznych X

VIII SA/Wa 696/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-12

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów o zawartości do 4,5% alkoholu oraz piwa przeznaczonych do spożycia w miejscu sprzedaży

VI SA/Wa 1134/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-26

Wniosek w przedmiocie odmowy udzielenia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych o zawartości powyżej 18 % alkoholu

II SA/Bd 1480/10 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2011-07-04

Wniosek w przedmiocie wykreślenia wpisu z ewidencji działalności gospodarczej

II GZ 50/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II GZ 51/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-05

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w R. nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych

II SA/Go 699/14 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2015-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Gorzowie Wielkopolskim w sprawie ze skargi na decyzję SKO z dnia [...] roku nr [...] w przedmiocie cofnięcia zezwolenia uprawniającego do sprzedaży napojów alkoholowych powyżej 4,5% do 18% zawartości alkoholu z wyłączeniem piwa, przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży p o s t a...

III SA/Kr 29/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-02-25

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych zawierających powyżej 18% alkoholu oraz piwa

II SA/Rz 695/07 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2007-10-09

Wniosek w przedmiocie cofnięcia zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych przeznaczonych do spożycia poza miejscem sprzedaży

III SA/Wr 69/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-04-20

Skarga I. P. na postanowienie SKO we W. w przedmiocie negatywnej opinii wniosku skarżącej w sprawie wydania zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych do 4,5 % zawartości alkoholu i na piwo oraz powyżej 18 % zawartości alkoholu wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do złożenia skargi

II GSK 816/08 - Wyrok NSA z 2009-03-31

Skarga kasacyjna na decyzję SKO w C. w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie przywrócenia terminu do dokonania wpłaty w sprawie dotyczącej sprzedaży napojów alkoholowych
1   Następne >   +2   +5   8