Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6045 Ochrona osób i mienia X

VI SA/Wa 1790/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-11-15

Wniosek w przedmiocie negatywnego zaopiniowania wniosku o udzielenie koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

II GZ 109/08 - Postanowienie NSA z 2008-05-27

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , Nr [...] w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 1556/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-10-31

Wniosek w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony osób i mienia

VI SA/Wa 2398/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-01-14

Wniosek w przedmiocie cofnięcia koncesji na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie usług ochrony mienia

III SA/Wr 106/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-05-26

Sprawa ze skargi na postanowienie K M P we W w przedmiocie wydania negatywnej opinii w sprawie wydania licencji pracownika ochrony wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do złożenia skargi