Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

II SA/Sz 1024/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-09

Wniosek w przedmiocie sprostowania decyzji

II SA/Sz 669/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-16

Skarga W.B. na postanowienie Wojewody w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1023/08 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-09

Wniosek w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania w sprawie wymeldowania

II SA/Sz 988/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-09

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie wymeldowania

II SA/Sz 670/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-10-16

Skarga W.B. na postanowienie Wojewody w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania