Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

III SA/Kr 399/11 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-06

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania

II SA/Ke 608/10 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-01-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 31/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 82/11 - Postanowienie NSA z 2011-02-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w sprawie ze skargi na postanowienie Wojewody Lubelskiego , nr [...] w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania od decyzji Prezydenta Miasta Lublina , nr [...] w sprawie wymeldowania z pobytu stałego

II OZ 291/11 - Postanowienie NSA z 2011-04-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Łódzkiego , Nr [...] w przedmiocie odmowy anulowania czynności materialno

II SA/Gl 168/11 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-08-04

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi

II SA/Ke 391/11 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2011-10-13

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Gl 1370/10 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2011-06-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody [...] w przedmiocie wymeldowania w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi
1   Następne >   +2   6