Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 193/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-22

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego w sprawie anulowania czynności materialno technicznej zameldowania

II SA/Po 1024/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-05

Skarga J. K. i N. K. na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie uchylenia czynności materialno

II OZ 109/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-05

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie wymeldowania

II SA/Rz 1125/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-03-07

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego w sprawie ze skargi B. S. na tę decyzję

IV SA/Wa 1240/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-04

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

II OZ 151/13 - Postanowienie NSA z 2013-03-07

Zażalenie na postanowienie WSA w Łodzi w sprawie z wniosku M.Z.M. na postanowienie Wojewody Łódzkiego , znak [..] w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania w sprawie wymeldowania