Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

VIII SA/Wa 1131/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy zameldowania na pobyt stały

II SA/Wr 281/15 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2015-06-15

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z lokalu mieszkalnego

IV SA/Wa 1308/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-05-04

Wniosek w przedmiocie odmowy udostępnienia za zbioru PESEL danych adresowych

III SA/Łd 1067/14 - Wyrok WSA w Łodzi z 2015-04-21

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody [...] w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania i stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Rz 76/15 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2015-05-26

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Po 1310/14 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody Wielkopolskiego w przedmiocie wymeldowania;

II OZ 156/15 - Postanowienie NSA z 2015-03-03

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku z 17 grudnia 2014 r., sygn. akt III SA/Gd 526/14 o odrzuceniu wniosku o przywrócenie terminu rozprawy w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Pomorskiego z [...] kwietnia 2014 r. Nr [...] w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wa 1969/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-01-29

Wniosek w przedmiocie uchylenia czynności materialno
1   Następne >   3