Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Go 1050/16 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2017-02-14

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania na skutek wniosku Z.L. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

II OZ 85/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Gd 212/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-07-07

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Bk 501/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-09-21

Wniosek w przedmiocie uchylenia czynności materialno

IV SA/Wa 1207/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-29

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

II SA/Bd 129/17 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2017-06-12

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego

III SA/Kr 1743/16 - Wyrok WSA w Krakowie z 2017-03-28

Sprawa ze skargi na postanowienie Wojewody w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Bk 1116/13 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-05-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu czasowego
1   Następne >   +2   4