Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 583/18 - Postanowienie NSA z 2018-05-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji nr [...] w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności zażalenia

III SA/Gd 151/18 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-05-22

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie usunięcia z ewidencji ludności zapisu o zameldowaniu na pobyt stały

II SA/Go 138/18 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-05-28

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania