Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II SA/Po 713/18 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2018-09-20

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

II OZ 871/18 - Postanowienie NSA z 2018-09-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

III SA/Lu 171/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-12

Skarga M. D. oraz A. D. reprezentowanej przez przedstawiciela ustawowego M. D. na decyzję Wojewody w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego w zakresie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia skargi

III SA/Lu 319/18 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2018-09-19

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie odmowy sprostowania treści aktu notarialnego