Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

IV SAB/Wa 73/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-20

Wniosek w przedmiocie wymeldowania z pobytu stałego

IV SA/Wr 266/13 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2013-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Burmistrza Miasta N.R. w przedmiocie wymeldowania z miejsca pobytu stałego