Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 605 Ewidencja ludności, dowody tożsamości, akty stanu cywilnego, imiona i nazwisko, obywatelstwo, paszporty X

II OZ 119/08 - Postanowienie NSA z 2008-02-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Urzędu do Spraw Repatriacji i Cudzoziemców , Nr [...] w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

IV SAB/Wa 159/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-10

Wniosek w przedmiocie rozpatrzenia wniosku o wydanie paszportu

III SAB/Gd 13/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2017-05-17

Sprawa ze skargi na bezczynność Prezesa Sądu Okręgowego w przedmiocie wydania zaświadczenia z systemu Pesel

IV SA/Wa 2709/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-10-30

Wniosek w przedmiocie odmowy wymeldowania z pobytu stałego