Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Po 492/08 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2010-04-21

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez wymaganej koncesji

II SA/Go 857/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-03-04

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji

II GSK 473/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-02

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej ustalenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji posta...

VI SA/Wa 1247/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-07-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

III SA/Łd 162/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-08-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zmianę koncesji na eksploatację złoża kruszywa naturalnego

II SA/Po 390/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2015-01-15

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej za wydobycie kopalin bez wymaganej koncesji

II SA/Po 390/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2014-05-08

Wniosek w przedmiocie opłaty eksploatacyjnej

II SA/Rz 788/12 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2013-04-11

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 857/08 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2009-02-12

Skarga M.L. na decyzję SKO w przedmiocie wymierzenia opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopalin bez koncesji

II GZ 137/14 - Postanowienie NSA z 2014-03-25

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach w sprawie ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego nr [...] w przedmiocie odmowy dopuszczenia stowarzyszenia do udziału na prawach strony w postępowaniu dotyczącym ruchu zakładu górniczego
1   Następne >   +2   6