Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GZ 46/16 - Postanowienie NSA z 2016-02-09

Zażalenie na postanowienie WSA w L. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. , nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

II GZ 549/16 - Postanowienie NSA z 2016-06-07

Zażalenie na postanowienie WSA w L. w sprawie ze skargi na decyzję SKO w L. nr [...] w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

III SA/Łd 287/15 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2016-04-05

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej koncesji

VI SA/Wa 1799/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-10-18

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego w sprawie zatwierdzenia projektu robót geologicznych

III SA/Kr 882/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2016-06-10

Wniosek w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania zmiany koncesji

III SA/Gl 40/16 - Wyrok WSA w Gliwicach z 2016-06-14

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania