Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

III SA/Kr 882/14 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2017-09-12

Wniosek w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania zmiany koncesji

III SA/Gl 1084/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-03-16

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu [...] w przedmiocie zakazu wykonywania czynności w kierownictwie ruchu w podziemnych zakładach [...] wydobywających [...] [...] w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia wpisu od skargi

VI SA/Wa 1027/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-11-22

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w P. z [...] marca 2017 r. nr [...] w przedmiocie ustalenia opłaty

II SA/Bk 127/17 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-12-14

Wniosek w przedmiocie określenia opłaty dodatkowej za wydobyte z rażącym naruszeniem warunków koncesji kruszywo naturalne

VI SA/Wa 981/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-14

Wniosek w przedmiocie koncesji na wydobycie gazu ziemnego

VI SA/Wa 981/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-03-14

Wniosek w przedmiocie koncesji na wydobycie gazu ziemnego

II SA/Bk 816/16 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2017-05-10

Wniosek w przedmiocie koncesji na wydobywanie kruszywa

III SA/Gl 40/16 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2017-04-25

Sprawa ze skargi na postanowienie Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w K. w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w kwestii wniosku skarżącego o przywrócenie terminu do wniesienia sprzeciwu