Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 606 Sprawy z zakresu geologii i górnictwa X

II GZ 84/18 - Postanowienie NSA z 2018-03-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Krakowie w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w T. , nr [...] w przedmiocie pozytywnego zaopiniowania zmiany koncesji

II GZ 62/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-28

Zażalenie od postanowienia WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Białymstoku , nr (...) w przedmiocie określenia opłaty dodatkowej za wydobyte z rażącym naruszeniem warunków koncesji kruszywo naturalne

II GZ 30/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Samorządowego Kolegium odwoławczego w Płocku nr [..] w przedmiocie ustalenia podwyższonej opłaty eksploatacyjnej za wydobywanie kopaliny bez wymaganej ...

III SA/Gl 900/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-11-05

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie opłaty za wydobywanie kopaliny bez koncesji

III SA/Gl 360/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-05-14

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie opłaty podwyższonej za wydobycie bez wymaganej koncesji w kwestii przywrócenia terminu do wniesienia skargi

III SA/Gl 360/18 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2018-06-25

Sprawa ze skargi na decyzję Prezesa Wyższego Urzędu Górniczego w przedmiocie opłaty podwyższonej za wydobycie kopaliny bez wymaganej koncesji