Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

OSK 568/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

SA/Sz 343/02 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2004-04-08

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

OSK 655/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Ż. w przedmiocie nabycia urządzeń kanalizacyjnych