Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 350/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-04

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w przedmiocie przeznaczenia do sprzedaży nieruchomości gruntowej zabudowanej położonej przy ul. [...] Nr [...] w B. wraz ze sprzedażą posadowionych na tej nieruchomości obiektów

II SA/Gd 646/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Lu 896/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie wniosku A. P. o przywrócenie terminu do złożenia pełnomocnictwa

I OZ 430/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

VIII SA/Wa 173/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przyznania własności nieruchomości

II SA/Bd 98/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-01

Wniosek w przedmiocie zwrotu wartości nieruchomości

I SA/Wa 954/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

II SA/Ke 177/07 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2008-07-30

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania zażaleniowego

II SA/Gd 748/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Gl 533/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-04-25

skarg G. C., F. C., A. K., A. K. na uchwałę Rady Miejskiej w W. w przedmiocie zmiany uchwały w sprawie zasad sprzedaży gminnych lokali mieszkalnych w kwestii wniosku A. K.i A. K. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi
1   Następne >   +2   5