Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 124/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-18

Skarga Uniwersytetu na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

I OZ 330/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 565/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-09

Wniosek w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Sz 1230/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II SA/Kr 545/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I SA/Wa 826/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

I SA/Wa 1333/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Sz 1088/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie gospodarowania mieniem komunalnym

I SA/Wa 1689/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-19

Wniosek w przedmiocie odmowy wyrażenia zgody na zamianę lokali
1   Następne >   +2   6