Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Rodzaj Postanowienie X
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Kr 545/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

II SA/Kr 1823/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-22

Sprawa ze skargi na decyzję Samorządowego kolegium Odwoławczego w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa użytkowania wieczystego

II SA/Kr 1671/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-04-27

Wniosek w przedmiocie opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste