Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 124/10 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-18

Skarga Uniwersytetu na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Sz 1230/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-05-06

Wniosek w przedmiocie sprzedaży nieruchomości w drodze bezprzetargowej

II SA/Sz 1088/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie gospodarowania mieniem komunalnym

II SA/Sz 481/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-23

Wniosek w przedmiocie podziału nieruchomości

II SAB/Sz 157/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-08-05

Wniosek w przedmiocie prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

II SA/Sz 1336/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-02-23

Wniosek w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości