Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Sz 1088/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2010-01-26

Wniosek w przedmiocie gospodarowania mieniem komunalnym

I SA/Wa 1926/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-06

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia odwołania

I SA/Wa 442/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-05

Wniosek w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I SA/Wa 1962/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-01-20

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji