Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1583/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I SA/Wa 2051/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-01-02

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 529/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-02-19

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za nieruchomość pozbawioną poza granicami RP

I SA/Wa 2415/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-04-18

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP

I SA/Wa 1054/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-08

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1033/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-07-16

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania

I SA/Wa 1477/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-16

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1474/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-18

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 2406/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1755/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-12

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   3