Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 1054/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-08

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1474/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-18

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1056/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-18

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

II SA/Bk 480/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-26

Wniosek w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

IV SO/Po 1/13 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2013-03-19

Wniosek w przedmiocie wymierzenia opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 69/13 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2013-03-30

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie wszczęcia postępowania w sprawie nieważności decyzji o oddaniu działki w użytkowanie wieczyste

I SAB/Wa 477/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego