Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I SA/Wa 2437/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-08-20

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Łd 458/13 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2013-08-14

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej