Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Po 310/16 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-08-17

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

IV SA/Po 877/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-07-26

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SO/Po 18/15 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2016-09-29

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej;