Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Gd 637/17 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2018-01-19

Sprawa ze skargi Stowarzyszenia [...] z siedzibą w G. na zarządzenie Prezydenta Miasta w przedmiocie użyczenia na rzecz Fundacji [...] Forum Kultury pomieszczenia użytkowego stanowiącego własność Gminy Miasta Gdyni

I OZ 78/18 - Postanowienie NSA z 2018-02-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. nr [...] w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

II SA/Rz 949/17 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2018-05-18

Wniosek w przedmiocie zawieszenia postepowania sądowego

I SA/Wa 1408/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-27

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty za mienie pozostawione poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej

I SA/Wa 1991/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-02-21

Wniosek w przedmiocie odmowy potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 1950/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie uchybienia terminu do wniesienia odwołania

II SA/Go 1151/17 - Postanowienie WSA w Gorzowie Wlkp. z 2018-04-23

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 1615/17 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-03-05

Wniosek w przedmiocie potwierdzenia prawa do rekompensaty

I SA/Wa 2218/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-06-13

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania

I SA/Wa 372/18 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2018-04-12

Wniosek w przedmiocie ukarania grzywną H. G.
1   Następne >   +2   6