Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

I OZ 1189/18 - Postanowienie NSA z 2018-12-06

Zażalenie na postanowienie WSA w Gdańsku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO nr [...] w przedmiocie opinii w sprawie zatwierdzenia projektu podziału nieruchomości