Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 607 Gospodarka mieniem państwowym i komunalnym, w tym gospodarka nieruchomościami nierolnymi X

II SA/Bk 177/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-11-19

Wniosek o przywrócenie terminu do wniesienia zażalenia w sprawie ze skargi J. B. na niewykonanie wyroku WSA w Białymstoku w sprawie [...] zobowiązującego Burmistrza S. do podziału nieruchomości.

I OZ 971/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na uchwałę Zarządu Dzielnicy W. W. , nr [...] w przedmiocie skierowania do zawarcia na czas nieoznaczony umowy najmu lokalu mieszkalnego

II SA/Bk 480/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2013-03-26

Wniosek w przedmiocie zaopiniowania projektu podziału nieruchomości

II SA/Wr 171/18 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2018-06-20

Sprawa ze skargi F. M. na akt Burmistrza Miasta O. w przedmiocie rozliczenia kosztów postępowania scaleniowego