Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1829/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-01-23

Wniosek w przedmiocie odmowy zakwalifikowania do wynajęcia lub zamiany lokalu i umieszczenia na liście osób oczekujących na najem lokalu

I SA/Wa 2135/11 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-09-25

Wniosek w przedmiocie skreślenia z listy osób oczekujących na najem lokalu

I SAB/Wa 477/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-03-27

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie wykupu lokalu mieszkalnego