Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6070 Uwłaszczenie państwowych osób prawnych oraz komunalnych osób prawnych X

I SA/Wa 72/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-02-20

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 954/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-08-27

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji uwłaszczeniowej

I SA/Wa 341/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-07-04

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania

I SA/Wa 2077/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-05

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 1082/14 - Postanowienie NSA z 2014-11-26

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 640/14 - Postanowienie NSA z 2014-08-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na postanowienie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej , nr [...] w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

I SA/Wa 2560/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-05-21

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji administracyjnej

OSK 655/04 - Postanowienie NSA z 2004-05-11

Skarga kasacyjna na uchwałę Rady Gminy Ż. w przedmiocie nabycia urządzeń kanalizacyjnych

I OZ 346/13 - Postanowienie NSA z 2013-05-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Białymstoku w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w Ł. nr [...] w przedmiocie odmowy wydania uwierzytelnionych odpisów z akt postępowania administracyjnego
1   Następne >   2