Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6073 Opłaty adiacenckie oraz opłaty za niezagospodarowanie nieruchomości w zakreślonym terminie X

II SA/Wr 164/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-06-22

Wniosek w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

I OZ 897/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w przedmiocie ustalenia opłaty adiacenckiej

II SA/Sz 867/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-09-08

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 646/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-11-12

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 466/09 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2009-12-07

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gl 1458/14 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2015-04-20

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie opłaty adiacenckiej w kwestii wniosku strony skarżącej o przywrócenie terminu do uzupełnienia braków formalnych skargi

II SA/Po 814/12 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2012-12-04

Wniosek w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Gd 507/12 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2012-11-13

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie opłaty adiacenckiej

II SA/Bk 718/09 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2010-04-01

Wniosek w przedmiocie ustalenia wysokości opłaty adiacenckiej z tytułu wzrostu wartości nieruchomości
1   Następne >   +2   +5   +10   12