Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6074 Przekształcenie użytkowania wieczystego w prawo własności X

I OZ 870/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA we Wrocławiu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Legnicy nr [...] w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania administracyjnego w sprawie zakończonej decyzją umarzającą postępowanie w sprawie przekształcenia prawa użytko...

I OZ 272/15 - Postanowienie NSA z 2015-04-01

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości

II SA/Lu 896/07 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-10-29

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności decyzji w zakresie wniosku A. P. o przywrócenie terminu do złożenia pełnomocnictwa

VIII SA/Wa 173/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-28

Wniosek w przedmiocie odmowy nieodpłatnego przyznania własności nieruchomości

II SA/Sz 169/09 - Postanowienie WSA w Szczecinie z 2009-05-22

Wniosek w przedmiocie wygaszenia prawa użytkowania nieruchomości

I OZ 490/15 - Postanowienie NSA z 2015-05-19

Zażalenie na postanowienie WSA w Szczecinie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody Zachodniopomorskiego , Nr [...] w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 545/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-05-26

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w K. w przedmiocie ustalenia opłaty rocznej z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości

I SA/Wa 2893/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-04-03

Wniosek w przedmiocie odmowy przekształcenia prawa służebności w prawo własności

II SA/Gd 748/08 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-12-31

Wniosek o przyznanie prawa pomocy w sprawie ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności

II SA/Kr 1395/10 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2011-06-06

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie zawieszenia postępowania
1   Następne >   +2   5