Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6075 Działalność zawodowa w dziedzinie gospodarowania nieruchomościami X

I SA/Wa 826/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-03-26

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania licencji zawodowej w zakresie zarządzania nieruchomościami

VIII SA/Wa 1057/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-01

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych

VIII SA/Wa 1057/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2011-04-06

Wniosek w przedmiocie odmowy nadania uprawnień zawodowych

VI SA/Wa 2824/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-03-11

Wniosek w przedmiocie odmowy doręczenia odpisów dokumentów

I SA/Wa 549/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2007-06-15

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

I SA/Wa 549/07 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-01-29

Sprawa ze skargi na postanowienie Ministra Budownictwa w przedmiocie stwierdzenia uchybienia terminu do wniesienia wniosku o ponowne rozpatrzenie sprawy

II GZ 279/09 - Postanowienie NSA z 2009-12-09

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Budownictwa nr [...] w przedmiocie zastosowania wobec zarządcy nieruchomości kary dyscyplinarnej w postaci zawieszenia licencji zawodow...

II GZ 156/09 - Postanowienie NSA z 2009-07-14

Zażalenie na postanowienie WSA w W. w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie zastosowania kary dyscyplinarnej

VI SA/Wa 2212/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-04-28

Wniosek w przedmiocie kary dyscyplinarnej

I SA/Wa 362/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-25

Wniosek w przedmiocie kary dyscyplinarnej