Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich X

I SA/Wa 1583/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2013-12-03

Wniosek w przedmiocie odmowy ustalenia odszkodowania

I OZ 430/08 - Postanowienie NSA z 2008-06-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Wojewody M. z dnia [...] nr [...] w przedmiocie odmowy ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OZ 798/13 - Postanowienie NSA z 2013-09-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skarg P.C. i D.O. na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

I OZ 330/10 - Postanowienie NSA z 2010-05-11

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Warszawie , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania administracyjnego

I SA/Wa 565/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-09

Wniosek w przedmiocie ustanowienia prawa użytkowania wieczystego

I OZ 310/12 - Postanowienie NSA z 2012-05-10

Zażalenie na zarządzenie WSA w Warszawie w przedmiocie odmowy wznowienia postępowania

I SA/Wa 1295/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-10-08

Wniosek w przedmiocie odmowy przyznania odszkodowania za nieruchomość [...]

I SA/Wa 366/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-06-12

Wniosek w przedmiocie odmowy zawieszenia postępowania

I SA/Wa 1249/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-07-22

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia niedopuszczalności odwołania

I SA/Wa 2697/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-11-05

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji
1   Następne >   +2   +5   8