Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.

I SA/Wa 1707/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-08-04

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

OSK 568/04 - Wyrok NSA z 2004-11-03

Skarga kasacyjna na decyzję Prezesa Urzędu Mieszkalnictwa i Rozwoju Miast w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności orzeczenia administracyjnego

I OZ 989/09 - Postanowienie NSA z 2009-10-23

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 247/09 - Postanowienie NSA z 2009-03-20

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury , nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 723/10 - Postanowienie NSA z 2010-09-30

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury nr [...] w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I SA/Wa 321/08 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2008-11-18

Wniosek w przedmiocie stwierdzenia wydania decyzji administracyjnej z naruszeniem prawa

I SA/Wa 1841/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2016-06-03

Wniosek w przedmiocie odmowy stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 2130/16 - Postanowienie NSA z 2017-01-17

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa znak [...] w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji

I OZ 335/17 - Postanowienie NSA z 2017-02-14

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję Ministra Infrastruktury i Budownictwa , nr [...] w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie stwierdzenia nieważności
1   Następne >   2