Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6076 Sprawy objęte dekretem o gruntach warszawskich X

I SAB/Wa 518/13 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2014-01-30

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku w sprawie ustalenia odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1706/12 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2012-10-08

Wniosek w przedmiocie odmowy dopuszczenia do udziału w charakterze strony w postępowaniu administracyjnym

I SAB/Wa 572/15 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-10-02

Wniosek w przedmiocie rozpoznania wniosku o przyznanie odszkodowania za nieruchomość

I SA/Wa 1738/16 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2017-05-30

Wniosek K. W. i T. F. o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie w sprawie ze skargi K. W. i T. F. na niewykonanie przez Prezydenta [...] wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt I SAB/Wa 145/14