Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 6079 Inne o symbolu podstawowym 607 X

I SA/Wa 854/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-09-23

Wniosek w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia

I SA/Wa 277/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-24

Wniosek w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia

I SA/Wa 275/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-06-02

Wniosek w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia

I SA/Wa 276/09 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2009-04-17

Wniosek w przedmiocie odmowy merytorycznego rozpatrzenia wniosku ze względu na uchybienie terminu do jego wniesienia

II SA/Bk 318/08 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2009-08-13

Wniosek w przedmiocie oddalenia wniosku o dopuszczenie do udziału w sprawie ze skargi na postanowienie SKO w B. w przedmiocie zarzutów na prowadzenie postępowania egzekucyjnego w sprawie wydania nieruchomości

II SA/Bd 98/08 - Postanowienie WSA w Bydgoszczy z 2008-09-01

Wniosek w przedmiocie zwrotu wartości nieruchomości

II SA/Wr 84/10 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2010-09-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w W w przedmiocie stwierdzenia wygaśnięcia decyzji Burmistrza Miasta P.

I OZ 21/09 - Postanowienie NSA z 2009-01-27

Zażalenie na postanowienie WSA w Olsztynie w przedmiocie umorzenia postępowania w sprawie aktualizacji opłaty rocznej za użytkowanie wieczyste gruntu

I OZ 702/11 - Postanowienie NSA z 2011-09-21

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie sygn. akt I SA/Wa 282/10 odrzucające zażalenie W. P. na postanowienie WSA w Warszawie , sygn. akt I SA/Wa 282/10 odmawiające przywrócenia terminu do złożenia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Warszawie , sygn. akt akt I SA/Wa 282/10 oddalającego skargę I. K., J. J. i W. P. na d...

II SA/Sz 737/09 - Wyrok WSA w Szczecinie z 2009-10-07

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu
1   Następne >   +2   +5   9