Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Hasło Przywrócenie terminu X
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 729/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. znak [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych

II SA/Wr 199/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

IV SA/Wa 1196/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-13

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

IV SA/Wa 2000/14 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2015-04-23

Wniosek w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego

II OZ 79/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach z 13 listopada 2014 r., sygn. akt II SA/GL 438/14 o odrzuceniu wniosku o przywrócenia terminu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie z [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 80/15 - Postanowienie NSA z 2015-02-10

Zażalenie na postanowienie WSA w Gliwicach z 3 grudnia 2014 r., sygn. akt II SA/GL 438/14 o odrzuceniu zażalenia w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Częstochowie z [...] lutego 2014 r. nr [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II SA/Rz 837/13 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2014-02-26

Wniosek w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

II OZ 1369/14 - Postanowienie NSA z 2015-01-08

Zażalenie na postanowienie WSA w Poznaniu w sprawie ze skargi na decyzję SKO w Poznaniu nr [...] w przedmiocie odmowy wydania decyzji w spr...

II OZ 822/13 - Postanowienie NSA z 2013-10-09

Zażalenie na postanowienie WSA w Rzeszowie w przedmiocie umorzenia postępowania odwoławczego pos...

II SAB/Bk 1/12 - Postanowienie WSA w Białymstoku z 2012-03-22

Wniosek w przedmiocie odmowy wszczęcia postępowania egzekucyjnego
1   Następne >   +2   +5   +10   19