Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Kr 793/08 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2008-11-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody z [...]r., znak: [...] w przedmiocie ustalenia linii brzegowej

II SA/Gl 79/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-10-06

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie w kwestii wniosku skarżących o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 79/08

II SA/Lu 387/08 - Postanowienie WSA w Lublinie z 2008-07-14

Wniosek w przedmiocie zmiany stanu wody na gruncie

II SA/Gd 650/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie rozbiórki urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gd 765/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-09-24

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II OZ 1063/08 - Postanowienie NSA z 2008-10-16

Zażalenie na postanowienie WSA w Lublinie w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie

II OZ 1258/08 - Postanowienie NSA z 2008-11-28

Zażalenie na postanowienie WSA w Kielcach w sprawie ze skargi na uchwałę Rady Gminy w B. , nr [...] w przedmiocie rozpatrzenia skargi na działalność wójta

II SA/Ol 78/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-04-07

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Ol 78/08 - Postanowienie WSA w Olsztynie z 2008-09-08

Wniosek w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Kr 642/08 - Wyrok WSA w Krakowie z 2008-09-25

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO . w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania
1   Następne >   2