Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II SA/Gd 650/07 - Postanowienie WSA w Gdańsku z 2008-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Wojewody w przedmiocie rozbiórki urządzeń wodnych wykonanych bez wymaganego pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Gl 778/07 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2008-03-14

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie stwierdzenia nieważności decyzji zatwierdzającej zmiany w statucie spółki [...]

II OZ 225/08 - Postanowienie NSA z 2008-03-18

Zażalenie na postanowienie WSA w Bydgoszczy w przedmiocie wezwania do usunięcia zaniedbań w zakresie gospodarki wodnej

II SA/Rz 974/06 - Postanowienie WSA w Rzeszowie z 2008-03-14

Wniosek w przedmiocie przekazania wniosku według właściwości