Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

II OZ 729/09 - Postanowienie NSA z 2009-09-02

Zażalenie na postanowienie WSA w Warszawie w sprawie ze skargi na decyzję SKO w K. znak [...] w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych

II SA/Wr 199/09 - Postanowienie WSA we Wrocławiu z 2009-09-10

Sprawa ze skargi na uchwałę Rady Miejskiej w G. w przedmiocie zatwierdzenia taryf dla zbiorowego zaopatrzenia w wodę i zbiorowego odprowadzania ścieków

II SA/Ke 181/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-06-30

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych

IV SA/Po 363/09 - Postanowienie WSA w Poznaniu z 2009-11-24

Wniosek w przedmiocie zatwierdzenia statutów gminnych spółek wodnych

II SA/Gl 79/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2009-04-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w B. w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych na gruncie w kwestii wniosku skarżących o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu sądowego od skargi kasacyjnej od wyroku WSA w Gliwicach , sygn. akt II SA/Gl 79/08

II SA/Kr 248/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2009-07-10

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w przedmiocie przywrócenia stanu poprzedniego

II SA/Ke 522/09 - Postanowienie WSA w Kielcach z 2009-09-28

Wniosek w przedmiocie przywrócenia stosunków wodnych