Sprawdź ilość orzeczeń w poszczególnych grupach i/lub określ dodatkowy filtr.
  • Symbol 609 Gospodarka wodna, w tym ochrona wód, budownictwo wodne, melioracje, zaopatrzenie w wodę X

IV SA/Wa 1196/10 - Postanowienie WSA w Warszawie z 2010-12-13

Wniosek w przedmiocie odmowy uchylenia decyzji

II SA/Gl 1328/08 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-01-08

Sprawa ze skargi na decyzję SKO w C. w przedmiocie odmowy wykonania nakazu przywrócenia stosunków wodnych na gruncie oraz wykonania urządzeń zapobiegających szkodom w kwestii wniosku pełnomocnika skarżącej o przywrócenie terminu do wniesienia skargi kasacyjnej

II SA/Lu 808/09 - Wyrok WSA w Lublinie z 2010-06-01

Sprawa ze skargi na postanowienie SKO w przedmiocie odmowy przywrócenia terminu do wniesienia odwołania w sprawie dotyczącej zmiany w odpływie wód i zakłócenia stosunków wodnych

II SA/Gl 696/09 - Postanowienie WSA w Gliwicach z 2010-03-12

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w G. w przedmiocie ustalenia linii brzegowej rzeki w kwestii wniosku skarżącej o przywrócenie terminu do uiszczenia wpisu od skargi

II SA/Kr 640/09 - Postanowienie WSA w Krakowie z 2010-11-18

Sprawa ze skargi na decyzję Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w K. w przedmiocie pozwolenia wodnoprawnego

II SA/Łd 653/10 - Postanowienie WSA w Łodzi z 2010-12-28

Wniosek w przedmiocie uchylenia uchwał nr 1